NHS Vs SHS 20162015 Northern vs SouthernBoys vs Hancock 2014NHS Boys vs SHSBoy vs Clearspring 20142014 vs Bishop WalshVs Alco 2014Northern vs Southern 2014 Playoff game2013 Boys Pink Night vs Frankfort2013 Boys vs Clearspring2013 Northern vs Southern2013 NHS vs Southern High2013 Boys vs HyndmanBoys vs KeyserBoys vs Southern HomeNHS Boys vs Ft HillNorthern Boys vs Southern Rams 2013Northern v Allegany2012 Exhibition GameBoys Huskies Basketball promo shotsBoys Basketball vs AlleganyNHS Boys Bball vs MeyerdaleNHS Boys BBall vs Bishop WalshNHS Boys Bball vs Moorefield WLNHS Boys Berlin TournyNHS Basketball vs Keyser  LLBoys vs Southern Rams LLNHS Boys vs Southern LLNHS Boys bball vs Keyser TORNADOESNHS boys bball vs Mtn Ridge Senior Night